Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Förberedelse för byggnation

Innan byggnaderna och bostäderna i sig kan börja byggas är det en hel del som måste förberedas och planeras:

Projektering

Gator, ledningar, parker, cykelbanor och andra allmänna ytor måste "projekteras" innan allt sätter igång. Detta handlar om att vi i detalj planerar och ritar på hur de olika bitarna ska hänga ihop för att allt i den nya stadsdelen ska fungera. Projekteringen påbörjas ofta parallellt med detaljplanen för respektive delområde, men slutförs efter att detaljplanen vunnit laga kraft då man har de allra sista detaljerna klara.

Tänk dig att projekteringen är som ett pussel där man ska få ihop hur all sorts infrastruktur ska hänga ihop för att skapa en så bra och välfungerande stadsdel som möjligt!

Rivning

De gamla byggnaderna behöver såklart rivas innan de nya kvarteren och gatorna kan byggas. Om något hus pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt så kan det bevaras till den framtida stadsdelen.

Arkeologiutredning

Innan man börjar gräva bort eller göra något med marken behöver en arkeologiutredning göras. Läs mer om vår senaste arkeologiutredning i Skeppsbron.

Marksanering

Vi måste även oftast rengöra marken på föroreningar innan den nya byggnationen påbörjas. Detta görs genom att man antingen tar bort de smutsiga massorna helt, eller ”tvättar” jorden och grundvattnet på plats och behåller det.

Markförberedelse

När vi väl rivit och sanerat så påbörjas anläggningsarbetet med gator, vägar, vatten- och avlopp, fjärrvärme osv. så att allt är på rätt plats när kvartersbyggnaderna ska byggas. Grunden till husen förbereds också genom tex. pålning. För att förbereda för framtida översvämningsrisk höjs kvartersmarken i Södra Munksjön.

Läs gärna mer om markförberedelse-arbetet här.