Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Utredningen börjar på den tomma ytan närmast Jordbrorondellen.

Arkeologiutredning på västra Skeppsbron

Utredningen startar på den tomma ytan närmast jordbrorondellen.

Var och hur länge?

Under veckan startar en arkeologiutredning i den västra delen av Skeppsbron. I den här omgången utreder man den tomma ytan närmast jordbrorondellen. Resterande delar av västra Skeppsbron utreds senare.

Planen är att denna arkeologiutredning tar runt 2 veckor. Men helt beroende på vilka eventuella fynd som hittas kan tidplanen ändras.

Hur går arkeologiutredningen till?

En grävmaskin brukar börja med att gräva bort det allra översta lagret jord för att komma ner till de - ur en arkeologisk synvinkel – mer intressanta lagren. Man kan säga att spaden och redskapen sedan blir mindre och mindre ju längre ner man kommer i jorden då utredningen blir mer detaljerad.

Varför gör man en arkeologiutredning?

Kulturmiljölagen kräver att man behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att ta bort, rubba, ändra eller skada en eventuell fornlämning.

Har du frågor gällande arkeologiutredningen? Kontakta gärna projektledare Anna Friestedt.