Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Vad är det som tar tid?

Att utföra en stor stadsomvandling, ta fram detaljplaner och bygga helt nya stadsdelar görs inte över en natt. Här ger vi exempel på några saker som kan fördröja arbetet.

Markägarfrågan kan vara klurig

SMUAB måste antingen själv äga marken eller samarbeta med olika markägare för att kunna utveckla Södra Munksjön. Det kan ta tid att komma överens om ett eventuellt markköp eller starta samarbeten med andra markägare.

Synpunkter och överklaganden

Synpunkter och överklaganden som kommer in via samråd och granskning måste ses över och besvaras eller åtgärdas. Detta är en viktig del i den demokratiska processen som ibland kan ta tid.

Förhållanden i närområdet

Förhållanden i närområdet kan också dra ut på tiden. Det kan till exempel vara lukt, buller, markföroreningar eller en trafiksituation som måste lösas innan man kan komma igång.