Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook
Instagram
Twitter
Länk till artikel om resultatet i markanvisningen.

Vinnaren utsedd i markanvisningen!

Tävlingen som utlystes i våras, om hur nästa kvarter i Skeppsbron ska se ut, är nu efter både kval och final avgjord. Med fokus på social hållbarhet har förslagen granskats noga av en jury och till slut står nu en vinnare klar; Förslag 2 – Den hemliga trädgården, och bakom det står PEAB Bostad och FOJAB.

Vi bygger knutpunkten i framtidens Jönköping

Nu tar Jönköping nästa viktiga steg i sin omvandling som stad. Med området Södra Munksjön bygger vi nya stadsdelar med bostäder för flera tusen invånare. Södra Munksjön blir en ny knutpunkt i Jönköping, fyllt av liv, människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Området ska vara attraktivt för både boende och besökare. Det ska locka till nyfikenhet och göra invånarna stolta över sin stad!

Så här tänker vi

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag som ska leda och driva stadsutvecklingen av Södra Munksjön i Jönköping. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Det här är vi

Södra Munksjön i korthet

Boende: 20 000 - 25 000 personer

Arbetsplatser: 11 500

Kommersiella ytor: 435 000

Storlek: 296 ha

Jönköpings framtid på
3 minuter. Se filmen om Södra Munksjön!

Delområden

Skeppsbron

Skeppsbron är det första delområdet efter Munksjöstaden som kommer byggas. Den nya stadsdelen får en perfekt blandning av stadspuls, sjöliv och grönskande parker. I den första etappen av Skeppsbron kommer det finnas plats för runt 1000 bostäder.