Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Byggloggen Skeppsbron

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron? Följ de senaste anteckningarna i byggloggen!

Se mer om varje kvarter på www.skeppsbronjkpg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Kv 3: Betongmur samt påkörningsskydd/träräcke klart utmed kv. 5 västra sida (dvs mot kv.3). Entreprenad arbeten avseende lokalgata ”Slutlig gestaltning” är i stort klart.Kv 4: Gjutasfalt från vecka 2. Montage av plattform (igen vecka 49). Fasadarbeten på gång. Invändig komplettering kontor/förskola/Lidl (Mycket leveranser under kommande veckor. Fasadmaterial m.m. Arbete kommer att sek även på lördag.)Kv. 6: Anbudsräkning. Byggstart kring våren 2022.Kv. 8: Arbete med stomme. Pump- och betongbilar dagligen.Kv 9: Leverans av armering och betongbilar m.m. Plattbjälklag. Stomme kommer pågå under hösten fram till dess att taket påbörjasÖvrigt: 3 stycken dagvattenledningar har grävts från området till Munksjön. Har påverkat gångväg i parken.
  • Kv 3 - Inflyttning pågår i bostäderna.Kv 4 - Fasadarbeten.Kv 8 - Grundläggnings- och markarbeten. Plattor, pumpuppställning mm.Kv 9 - Plattbjälklag. Arbete med stomme kommer pågå under hösten.
  • Cementgatan – klart med plattläggning av del av Cementgatan och del av Oskarshallsgatan. Jord i planteringsytor.Kv 4 Färdigställd, inflytt från och med 18/10Kv 8 – fortsatt grundläggning & markarbetenKv 9 – gårdsbjälklaget är på plats. De sista prefabelementen monteras.

Vilket kvarter är vilket?

Länk till större bild.Kartillustration med kvarteren utmarkerade med nummer. Kvarter 3, 5, 7, 9 och 11 ligger närmast vattnet. I den bakre raden hittas kvarter 4, 6, 8 och 10. Gatorna och parkernas namn är också utskrivna i kartan.

Klicka på kartan för att se den större.