Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Vem bygger och säljer bostäder i Södra Munksjön?

Södra Munksjön Utvecklings AB äger inte, och kan inte äga, all mark i Södra Munksjön. Istället går bolaget ihop i samverkansgrupper med andra fastighetsägare som vill vara med och utveckla respektive delområde. I samverkansgruppen jobbar man gemensamt kring många frågor som till exempel gestaltning av byggnaderna, parkeringslösningar och hållbar utveckling. Dock ansvarar varje fastighetsägare för själva byggnationen av sitt eller sina kvarter.

Vi på SMUAB kommer inte själva bygga på våra kvarter utan säljer byggrätten till en byggaktör, ofta via en så kallad markanvisning. Den byggaktör som vi väljer ut måste gå med på de krav som vi ställer på kvarteret i form av t.ex. hållbar utveckling, gestaltning, innehåll, antal lägenheter osv. Byggaktörer som är intresserade av att få en inbjudan till en kommande markanvisning kan anmäla sig här.

Försäljning av bostäder i ett delområde görs via respektive fastighetsägare eller byggaktör. Läs mer om Skeppsbrons bostäder och lokaler här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.