Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Medborgardialog för Munksjökajen och parker i Skeppsbron

Tack till alla som lämnade in förslag och idéer i medborgardialogen för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron som hölls hösten 2016. De har varit jätteviktiga för oss! Synpunkterna har använts i vårt fortsatta arbete med utformningen av kajen och parkerna.

Detta är med i gestaltningsförslaget för västra Skeppsbron

Det slutliga gestaltningsförslaget för den västra delen av Skeppsbron är nu klart. Läs mer om det arbetet här.

Medborgardialogens åsikter har varit en viktig grund i gestaltningsarbetet. Här har vi sammanställt vilka idéer och synpunkter Pdf, 187.6 kB, öppnas i nytt fönster. från dialogen som är med i det slutliga förslaget. Observera att delar av Skeppsbron inte täcks i just detta gestaltningsförslag - alltså finns chansen för att fler synpunkter och idéer tas med i senare etapper av Skeppsbron.

Sammanställning av medborgardialogen

Vi har tagit fram en broschyr Pdf, 4.9 MB. som sammanställer det som kommit in och vilka som deltagit i medborgardialogen för Munksjökajen och parker i Skeppsbron. Ladda gärna ner denna! Observera atta allas enskilda förslag inte finns presenterade i borschyren - målet med denna är att sammanställa det som kommit in för att få en så bra överblick som möjligt över förslagen. Till grund för broschyren ligger 7 bilagor där samtliga inkomna åsikter finns redovisade.

Ni deltog i dialogen

Totalt deltog 81 personer från allmänheten. Ålders- och könsfördelningen hos allmänheten såg ut enligt följande.

Åldersfördelning

För att få en bredare täckning i dialogen användes även olika referensgrupper som genom arbeten och workshops fick tycka till och lämna förslag i dialogen. Det deltog totalt runt 87 personer i de olika referensgrupperna. Grupperna bestod av följande:

Så här tyckte ni - Topp 10

Topplista över de idéer och synpunkter som nämnts flest gånger totalt. Både allmänheten och referensgrupperna är inräknade här. De önskemål som hamnar på samma plats har nämnts lika många gånger. Topplistan kan ge en indikation på trender bland de inkomna förslagen.

Ladda ner broschyren Pdf, 4.9 MB. för att se den fullständiga sammanställningen där vi även redovisar kategoritopplistan!

  1. Grönt/ grönska
  2. Sittplatser/bänkar/soffor
  3. Träd (t.ex. körbärsträd, pil, al, bok ,ek ,gran)
  4. Planteringar/ blommor
  5. Café/ fik, Bra belysning, Utnyttja vattnet/ vatten i parken
  6. Restauranger, utomhusscener
  7. Lekparker, Skatepark, Skridskobana, Kommunikation/ båt på sjön
  8. Bryggor/ Rutschkanor
  9. Lekpark med tema, Utegym
  10. Hundanpassat/ platser för hundar, Fika-/ picknickplatser, Pool/badplats