Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Medborgardialog för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron - bakgrund

Just nu håller delar av Skeppsbron på att detaljplaneras. Den nya stadsdelen kommer att växa fram längs med vattenlinjen på södra sidan om Munksjön. Samtidigt jobbar vi med att öppna upp Munksjökajen så att det ska bli möjligt att ta sig hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet!

Utvecklingen av Skeppsbron kommer ge Jönköping fler bostäder, kontor, butiker och handel – men också nya allmänna platsytor som vi alla kommer kunna använda i vår vardag. Dessa ytor blir parker, gator och vattennära promenadvägar som både unga och gamla ska kunna ha stor glädje av. Längs med Munksjöns västra del, där Munksjöstaden just nu byggs, kommer dessutom Munksjökajen att öppnas upp. Detta skapar en helt ny sträcka utmed vattnet som Jönköpingsborna kommer kunna njuta av i sin vardag.

Mellan den 17 oktober och den 25 november 2016 höll vi i en medborgardialog för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron. Dialogen handlade om att få in förslag, tankar och idéer på vad Jönköpingsborna vill ha och kunna göra på platserna. Målet med dialogen var att använda medborgarförslagen i den fortsatta detaljplaneringen för att skapa allmänna platser som passar så många som möjligt.

Ladda ner broschyren Pdf, 4.9 MB. där vi sammanställt det som kommit in i dialogen eller läs mer om vad ni tyckte in här!

Munksjökajen och Skeppsbron

Syftet med att öppna upp Munksjökajen är att skapa ett nytt torg och en förlängning av den befintliga promenadvägen genom Munksjöstaden upp till det västra brofästet vid högskolan. För första gången kommer det bli möjligt att gå runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet! I anknytning till Munksjökajen finns även Munksjötorget som kommer integreras med de kulturhistoriska industribyggnaderna som bevaras på området.

Den nya stadsdelen Skeppsbron kommer ge Jönköping nya bostäder, arbetsplaster och butiker, och blir det första delområdet i Södra Munksjön efter Munksjöstaden som man börjar bygga. Skeppsbron kommer präglas av den stora gröna standparken som sträcker sig utmed Munksjön. Här finns det plats för både vila och aktivitet. Området får även två kvartersparker samt en stor livfull esplanad!

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter