Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild över en liten park i Skeppsbron. I bilden syns prunkande blomsterplanteringar i olika färger, träd och buskar, en parkbänk med en vuxen och två barn och en person som leder en cykel.

Parker i Skeppsbron

Under 2016 påbörjades arbetet med gestaltning och innehåll i parker och gator i nya stadsdelen Skeppsbron.

Som en del i detta hölls en medborgardialog där vi fick veta vad ni tyckte var viktigt att få med i parkerna. Samtidigt togs 3 olika arkitektförslag fram för parkerna och gatornas utseende och innehåll.

Gestaltningen klar för parker och gator

Under 2018 har förslagen bakats ihop med åsikterna från medborgardialogen till ett slutligt förslag för den västra delen av Skeppsbron som kommer ligga till grund för hur den detaljerade planeringen och utförandet av parkerna blir. Vårt mål är att verkligheten ska bli så lik förslaget som möjligt.

Skeppsbroparken, en park med många rum

I den västra delen av Skeppsbron gestaltas parken genom flera olika rum. Skogslek, temalekpark, bryggor och festplats. Parken är tänkt att passa alla, oavsett ålder.

Läs mer om parkerna i Skeppsbron här! Länk till annan webbplats.

Vattendom, erosionsskydd och tryckbank

När en park ska byggas nära och i vatten så krävs en vattendom. Men en godkänd sådan kan arbetet med erosionsskydd och tryckbank påbörjas. Men hur går arbetet med vattendomen till och vad betyder egentligen erosionsskydd och tryckbank?

Här förklarar vi det!