Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild över en liten park i Skeppsbron. I bilden syns prunkande blomsterplanteringar i olika färger, träd och buskar, en parkbänk med en vuxen och två barn och en person som leder en cykel.

Parker i Skeppsbron

Under 2016 påbörjades arbetet med gestaltning och innehåll i parker och gator i nya stadsdelen Skeppsbron.

Som en del i detta hölls en medborgardialog där vi fick veta vad ni tyckte var viktigt att få med i parkerna. Samtidigt togs 3 olika arkitektförslag fram för parkerna och gatornas utseende och innehåll.

Gestaltningen klar för parker och gator

Under 2018 har förslagen bakats ihop med åsikterna från medborgardialogen till ett slutligt förslag för den västra delen av Skeppsbron som kommer ligga till grund för hur den detaljerade planeringen och utförandet av parkerna blir. Vårt mål är att verkligheten ska bli så lik förslaget som möjligt.