Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Vad är en medborgardialog?

En medborgardialog är precis som det låter – en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare i en viss fråga.  Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas.

Det huvudsakliga syftet är alltså att lyssna och samla in synpunkter inom ett specifikt område. Man skulle kunna likna medborgarna vid konsulter som konsulterar sin kunskap och sina åsikter i en fråga där de anses vara berörda eller där man behöver bredda beslutsunderlaget.

Att säga att man vill ha trevlig belysning, många sittplatser, eller en lekpark räcker gott som förslag i en medborgardialog likt den som hålls för parkerna i Skeppsbron och Munksjökajen. Mer invecklat eller krångligt än så är det inte att delta.

Olika typer av medborgardialog

En medborgardialog går alltså i princip ut på att skapa en önskelista på hur medborgarna skulle vilja ha ett specifikt område. Ett sätt att hålla medborgardialog är genom samråd. Samrådet är lagstadgat och är en viktig del i arbetet med detaljplanen. Då vill man samla in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen kan komma att stöta på. Sådana problem skulle kunna gälla föroreningar, dagvatten, risk för översvämningar och så vidare. I en medborgardialog som sker i samråd är det bland annat länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda som bjuds in för att lämna sina synpunkter. Men även du och jag kan lämna in synpunkter.

Men man kan också ha en medborgardialog utan att samtidigt hålla ett samråd. Då vänder man sig ofta till alla medborgare och ibland väljer man ut särskilda grupper i samhället som kan vara intressanta att lyssna på. Dessa medborgardialoger kan gå till på väldigt olika sätt; ibland via webb, ibland ute på stan och ibland med en utställning. En icke-lagstadgad medborgardialog är alltså inte en direkt del av detaljplanearbetet utan snarare ett senare komplement till utformningen.

Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att samrådet är nödvändigt för att skapa en bra och genomtänkt detaljplan. Medborgardialogen är också nödvändig för att få ett område som medborgarna själva vill ha. Båda behövs – men på olika sätt!

Vår senaste medborgardialog

Läs mer om medborgardialogen för Munksjökajen och parker i Skeppsbron här.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter