Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
En del av den färdigställda kajen. Delar av kajen är gjord i sten/betong och delen närmast vatten är i trä. Bänkar och soffor i trä finns också. I bakgrunden syns delar av Munksjö pappersbruk samt högskolan.

En liten del av den färdigställda kajen i etapp 3.

Munksjökajen

Munksjökajen nedanför Munksjö pappersbruk renoveras för att bli en del av strandpromenaden runt Munksjön och ett nytt vardagsrum i centrala Jönköping. Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt sjön utan att behöva lämna vattnet!

När kajen är klar kommer den bli ett över 500 meter långt stråk utmed Munksjön från Munksjöstaden upp till Jönköping University. Det blir ett nytt vardagsrum och en rekreationsplats i Jönköping och ett fint stråk att promenera och cykla utmed. I framtiden är tanken att man ska kunna följa vattenkanten hela vägen runt Munksjön.

Etapper

Munksjökajen byggs i etapper. Den första etappen som färdigställs är "Norra delen av Munksjökajen - Etapp 3" (se karta för bättre orientering). När denna, samt etapp 2 "Öster om Mariedal" i norr blir färdiga kommer man kunna ta sig en lång sträcka längs med vattnet.

Tidplan

Arbetet med den norra delen av Munksjökajen (etapp 3) är i princip klar och den anslutande etapp 2 ska vara klart hösten 2021. När resterande etapper av strandpromenaden genom Munksjöstaden är klart är än så länge osäkert.

Gestaltning

Till grund för gestaltningen ligger tre arkitektkontors förslag Pdf, 33.6 MB, öppnas i nytt fönster. samt idéer från den medborgardialog som genomfördes hösten 2016.

Läs mer om det tidiga arbetet med Munksjökajen här.

Bildspelet visar några visionsbilder från den södra delen delen av etapp 2.