Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Falurött trästaket, stenbelagd kaj med tegeldetaljer, vackra höstplanteringar och gamla tegelbyggnader. I bakgrunden skymtar högskolan i Jönköping. 

En del av den färdigställda kajen i etapp 3 (den norra delen av kajen).

Munksjökajen

En lång bit av Munksjökajen nedanför Munksjö pappersbruk är nu renoverad och öppnar upp för allmänheten den 26 oktober 2021. Den är en del av strandpromenaden runt Munksjön och ett nytt vardagsrum i centrala Jönköping. När man så småningom öppnar upp hela kajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt sjön utan att behöva lämna vattnet!

Kajen är ett över 500 meter långt stråk utmed Munksjön från Munksjöstaden upp till Jönköping university. Den blir en rekreationsplats i centrala Jönköping, nära Munksjöstaden, och ett fint stråk att promenera och cykla utmed.

Första delen öppen

Den norra delen av kajen är nu öppen för allmänheten men enbart med ingång från parkeringen nedanför Hälsohögskolan. I framtiden är tanken att man ska kunna följa vattenkanten hela vägen runt Munksjön.

Varför är kajen en återvändsgränd just nu?

Jönköpings kommun äger inte marken vid södra delen av kajen. Bygatan som går ner från Barnarpsgatan till kajen är också privat ägd och får inte användas utan att det avtalas. Samtidigt måste gående och cyklister i så fall kunna passera trafiksäkert.

Vi hoppas att de avtal och beslut som krävs för att bygg­aktören ska kunna färdigställa sista etappen av Munksjöstaden snart är klara. I samband med det ska hela strandpromenaden som ansluter till kajen färdigställas. Både tidplanen för färdigställande och möjligheten till tillfälliga lösningar är osäker. Därför är Munksjökajen just nu en återvändsgränd.

Gestaltning

Till grund för gestaltningen av Munksjökajen samt intillliggande torgytor ligger tre arkitektkontors förslag Pdf, 33.6 MB, öppnas i nytt fönster. samt idéer från den medborgardialog som genomfördes hösten 2016.

Läs mer om det tidiga arbetet med Munksjökajen här.