Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Nyheter

Här uppdaterar vi er med alla nyheter runt Södra Munksjöns utveckling och vad som händer i bolaget.


  • Illustrerad bild där man ser en mark till vänster som övergår till en sjö till höger. Parkmarken och sjön syns i genomskärning så att man kan se alla lager på sjöbottnen och i marken. I parken syns träd, två personer samt i bakgrunden siluetter av byggnader.  Vattenverksamheter i och intill Munksjön och Skeppsbroparken
    När den nya Skeppsbroparken anläggs vid Munksjöns södra strand kommer en del arbeten och åtgärder göras som kan ha påverkan på vattnet och miljön i och vid Munksjön. För att få genomföra dessa så kallade ”vattenverksamheter” behöver SMUAB ansöka om tillstånd hos mark och miljödomstolen. Kategorier: