Hållbar utveckling i Södra Munksjön

Ett 300 hektar stort område som byggs upp helt från grunden - vilken möjlighet och vilket ansvar att försöka göra på rätt från början i alla led! En av de viktigaste delarna i vårt uppdrag är att säkerställa en långsiktig hållbar stadsutveckling i Södra Munksjön. Vi har redan kommit långt på vägen i hur det ska gå till!

Hållbar utveckling?

Här på SMUAB har vi en person - Henric Wahlgren - som enbart jobbar med att hålla ihop hållbarhetsarbetet i Södra Munksjön. Det behövs, för hållbar utveckling är inte bara ett litet delmoment i stadsbyggnadsprocessen. Det kan faktiskt omfatta allt i en stad, och ska därför sätta förutsättningarna för de val vi gör när vi planerar och bygger. Att hållbar utveckling är väldigt stort och brett märks även när man ska försöka förklara begreppet. Hållbar utveckling innefattar nämligen både social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Med andra ord kan man säga att det handlar om att alla människor ska kunna ha det så bra som möjligt, blir rättvist behandlade och uppleva trygghet, inom ramen för vår planets och naturs begränsningar, med hjälp av rätt ekonomiska resurser. Det är alltså ganska mycket som skulle kunna gå in under den förklaringen, eller hur?

För att sätta ramarna för hur exakt vi vill jobba med hållbar utveckling i Södra Munksjön jobbar vi fram ett hållbarhetsprogram för hela området. Hållbarhetsprogrammet är SMUAB:s styrande dokument för att kunna verka för en hållbar stadsutveckling inom Södra Munksjön.

Fyra delar av en hållbar stad

Hållbarhetsprogrammet består av fyra principer som utgör ambitionen och riktningen för utvecklingen av området som helhet:

  1. Blandstaden för alla att mötas och må bra i
  2. Vatten och grönska runt hörnet
  3. Hållbart resande och högtillgänglighet
  4. Innovativa och långsiktiga lösningar

Illustration över hållbarhetsprogrammets fyra principer. (Klicka på bilden för att se den större)

Till hållbarhetsprogrammet finns en handlingsplan med checklistor på allt som i praktiken måste genomföras i de olika byggprojekten. Klicka på bilden för att se den större.

Till dessa fyra principer finns sexton vägledande delmål som förtydligar principerna. Exempel från de sexton delmålen ser du i illustrationen ovan. Hållbarhetsprogrammet kompletteras med en handlingsplan för varje detaljplaneområde för att säkerställa att ambitionen för området implementeras i praktiken i de olika byggprojekten. Handlingsplanen består av konkreta checklistor som måste genomföras för att uppnå hållbarhetsprogrammets principer och mål.


Genom hållbarhetsprogrammet, dess långsiktiga mål, styrning och principer för stadsutveckling är syftet att säkerställa att vi tar aktiva steg för en bättre morgondag.