Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild Munksjökajen. Människor i rörelse framför byggnader.

Munksjökajen bakgrund

Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet! När hela Munksjökajen är färdig kommer den att sträcka sig längs med hela Munksjöstaden upp till brofästet vid högskolan. I projektet ingår även Munksjötorget. Under 2016 hölls en medborgardialog för platserna och 2016-2017 pågick gestaltningsarbetet och detaljplaneringen.

Beskrivning av platserna

Munksjökajen utgör en långsmal sträcka som börjar vid högskolan i norr. Sträckan varierar mycket i bredd - den smalaste delen är endast ca 4,5 m medan den i söder blir upp till 41 m bred. Gång och cykelvägar är givna delar av sträckan, men de kan även innehålla grönska, platser för avkoppling eller aktiviteter av olika slag.

Munksjötorget i Munksjöstaden blir en viktig mötesplats som präglas av den platsspecifika industriella miljön med bevarade hundraåriga industrilokaler som görs tillgängliga för publika verksamheter. Området ska bli en trevlig torgmiljö för till exempel kultur, event och serveringar.

Gestaltningsuppdrag

Under 2016 fick tre olika arkitektkontor lämna in förslag på Munksjökajens utformning. Arkitektkontorens uppdrag bestod av att ta fram gestaltningsförslag för den offentliga miljön på Munksjökajen samt Munksjötorget. Förutom att skapa ytor och stråk där man trivs och vill vistas har det varit särskilt viktigt att bevara och integrera de kulturhistoriska byggnades som finns på området. Arkitektkontoren som deltagit i projektet är:

Medborgardialog

Under hösten 2016 höll SMUAB i en medborgardialog för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron där allmänheten fick tycka till om vad man vill ha och kunna göra på platserna. Medborgarförslagen togs tillvara i den slutliga utformningen av Munksjökajen.

Utformning av kajen och vidare arbete

Under slutet av 2016 och början av 2017 utvärderades och sammanställdes de tre gestaltningsförslagen. Den bästa kombinationen av förslagen ligger, tillsammans med medborgarförslagen, till grund för den slutliga utformningen av Munksjökajen.

Här kan du ladda ner dokumentet som ligger till grund för kajens utformning. Pdf, 33.6 MB.

Byggprocessen startade under 2019 med pålning. Viss renovering och upprustning av den befintliga kajen skedde innan detta.