Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Övergripande konststrategi

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vi på Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) med att ta fram en övergripande konststrategi för hela Södra Munksjön.

Arbetet med den övergripande konststrategin har pågått under stora delar av både 2021 och 2022 ihop med kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) på Jönköpings kommun. Strategin ska vara ett dokument som ger visioner, inspiration och riktlinjer för olika kommande konstprojekt i området.

Ursprunget till konststrategin är det ambitiösa avtalet mellan SMUAB och kommunen om att 1% av den totala byggkostnaden för allmän platsmark ska avsättas till konst i det offentliga rummet.

2022 blev både den övergripande konststrategin klar och SMUAB och KFF arbetade också fram en handlingsplan både för den västra och östra delen av Skeppsbron. Nu koncentreras arbetet till att hitta ett visuellt uttryck för strategin men så klart också att få alla fantastiska konstinstallationer på plats.

Det fortsatta arbetet med att utveckla konsten i stadsbilden kring Södra Munksjön fortsätter under 2023 och framåt.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter