Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Elbilskonferensen 2019

Den 10 april 2019 anordnade SMUAB Elbilskonferensen i Munksjömagasinen, Jönköping. Konferensen tog upp frågeställningar runt laddinfrastruktur, elbilar samt hur man ska kunna anpassa stadsutvecklingen till elbilens framfart.

Elfordon är på framfart och spås som ett givet alternativ och en av lösningarna för att nå våra klimatmål i framtiden. Under konferensen togs det upp frågeställningar som - vad händer på elfordons- och laddinfrastrukturområdet? Hur ska våra städer planeras, anpassas och byggas för att tillmötesgå elfordonens krav? Hur löser vi en allt större efterfrågan i staden på effekt för elfordon?

Konferensen bjöd på spännande seminarier, diskussioner och föreläsningar om framtidens fordon och hur vi på bästa sätt kan möta nya behov. Konferensen hade nationellt fokus och riktade sig till personer i både offentlig och privat sektor som arbetar eller har intresse av stadsutveckling, samhällsbyggnad, infrastruktur, el- och elnät samt hållbar utveckling. Syftet var att deltagarna skulle få ta del av kunskap, debatt och intressanta diskussioner runt omställningen till elfordonsdrift samt hur vi kan arbeta med anpassning och planering av stadsmiljöer för elfordon utifrån ett laddningsperspektiv.

För att kunna skapa en ny stadsdel som är anpassad för framtiden måste SMUAB ligga i framkant och driva debatt runt stadsutveckling och olika frågor som faller där under. Därför har SMUAB ihop med Skanska och HSB Göta enats om att anpassa byggnationen av den västra delen av Skeppsbron för laddning av elfordon. Anpassningen innebär att 20 % av tillgängliga parkeringar, i underbyggda garage och P-hus, ska kunna laddas av elfordon från inflyttning. Lösningen innebär en anpassning av byggnaderna som gör det enkelt för den boende att installera sin laddbox. De tre bolagen har träffat en avsiktsförklaring med Jönköping Energi som säkerställer elnätets kapacitet och att det, efter installation, ska gå att ladda elfordon på 50 % av tillgängliga p-platser.

Denna lösning innebär såklart vissa investeringar men även anpassningar när en ny stad byggs. Frågan skulle vara ännu mer komplex om det var en befintlig stad som skulle anpassas för laddinfrastruktur då elfordon kräver stor kapacitet från elnätet.

Upprinnelsen till konferensen är att SMUAB upplever att det finns behov av en debatt och en större medvetenhet för hur städer ska kunna möta det ökade behovet av laddinfrastruktur, samt hur vi ska arbeta i Sverige för att inte stadsplaneringen ska hämma övergången mellan fordon som drivs på fossilt bränsle och elfordon.

Läs mer om Elbilskonferensen och vad dagen innehöll här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.