Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Foto på en del av byggnaden där Kvarteret Ödlan finns. Man ser en träfasad som är målad med en mängd figurer, djur, träd, svampar osv i gröna toner.

En del av den byggnad som utgör Kvarteret Ödlan.

Kvarteret Ödlan

Kvarteret Ödlan är en mötesplats för natur och kultur som är öppet för alla. Satsningen är del i stadsutvecklingen av Södra Munksjön och ”föddes” ur viljan att hålla liv i nya stadsdelen Skeppsbron under den tid som byggnation och utveckling pågår.

Håller liv i området

Kvarteret Ödlan ligger placerat i den östra delen av Skeppsbron, precis vid Munksjöns strand. Man kan säga att idén om Kvarteret Ödlan föddes ur viljan att hålla liv i nya stadsdelen Skeppsbron under den tid som byggnation och utveckling pågår. Att ge plats för natur och kultur tidigt i stadsutvecklingen var också en stark vilja. Därför blev resultatet att skapa en mötesplats för natur och kultur som är öppet för alla. Kvarteret Ödlan ger plats åt verksamheter samt en mängd evenemang med inriktning mot kultur eller natur.

Huset ska också vara en platsmarkör för att väcka intresse kring stadsutvecklingen. Därför finns ofta inslag av stadsutveckling i programmet samt information och kommande stadsdelen Skeppsbron på Kvarteret Ödlan.

Plats för en grönskande park

På den plats där Kvarteret Ödlans finns just nu kommer det på sikt bli en stor grönskande park. Det har därför alltid varit tydligt att verksamheterna som finns på Ödlan idag inte är där permanent, utan tillfälligt under ett par år. Men även i den kommande staden behövs platser för kultur- och naturliv, så det är fullt möjligt att Kvarteret Ödlan kommer leva vidare, men på en annan plats och kanske i en annan form, även i framtiden.

Hitta hit

Kvarteret Ödlan finns på Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping

Se vad som är på gång och läs mer om Kvarteret Ödlan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvarteret Ödlan är ett samverkansprojekt mellan Södra Munksjön Utvecklings AB och kultur- och fritidsförvaltningen på Jönköpings kommun.