Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Hjälp oss skriva historia!

Under 2018 börjar vi riva de gamla byggnaderna till det som i framtiden ska bli Skeppsbron Västra. Först ut är det som en gång i tiden varit ett stort slakteri;  ”Gamla Slakteriet”, som många kallar det idag.

Skicka dina historier och minnen till oss!

Kanske har du själv eller någon du känner minnen och historier från Gamla Slakteriet? Vi vill veta allt som ni vet om byggnaden och människorna som vistats här. Hjälp oss skriva Skeppsbrons och Gamla Slakteriets historia! Skicka in minnen, historier och bilder i formuläret nedan.

OBS! Skicka enbart in bilder och filer som det är okej att vi använder på vår webb, i våra utställningar samt i våra kanaler på social media. Vi använder enbart materialet i syfte att berätta om stadsutvecklingen i Södra Munksjön eller historien bakom området.

Kontaktuppgifterna till dig används bara om vi behöver kontakta dig för ytterligare frågor.

Formuläret är nu stängt.

Flygbild över slakteriet från 1949, Oscar Bladh. Bild från stadsarkivet.

Kontorsbyggnaden från 40-talet.

En liten del av historien...

Slakteriet vid Munksjöns södra strand var en av de allra första industrierna på området. De första byggnaderna uppfördes redan 1915, ritade av en dansk arkitekt. Under 1940-talet kompletterades anläggningen med bland annat en kontorsbyggnad, en konservfabrik, rökar och en charkuterifabrik.

Delar av den gamla järnväg som går rakt igenom slakterifastigheten.

Placeringen av ett slakteri och andra industrier vid Munksjöns södra strand ansågs på 1910-talet mycket lämpligt då det på den tiden låg långt utanför stadskärnan och då det både fanns järnvägsförbindelser samt sjöförbindelser via Munksjön. Stora delar av järnvägsspåren finns än idag kvar precis intill slakteriet, men har inte används på länge.

Sedan starten på 1910-talet har slakteriet varit en arbetsplats för många. Efter att slakteriet lades ner i början på 1990-talet har byggnaderna hyrts ut till helt andra typer av verksamheter. Vissa originaldetaljer har dock alltid funnits kvar inne i byggnaderna som viskar om vad man en gång i tiden använt platsen till...

En stor gammal våg står fortfarande kvar i ett av de större rummen på Gamla Slakteriet.

Denna hittas i taket mellan källarplan och första våningen. Kanske användes den till att föra bort djurspillning?

Från ett av rummen på gamla slakteriet. Kakel på väggarna samt en "balkong" i ena hörnet. Vad gjorde man här?

Rivning under 2018

Under 2018 pågår rivningar och markarbeten i västra delen av Skeppsbron som en del av förberedelserna för den nya byggnationen. Detta inkluderar fastigheten där slakteriet legat. Håll koll på vad som händer i vår byggnations- och genomförandefas här.