Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Byggstängsel utanför Kvarteret Ödlan

Nu rivs Kvarteret Ödlan

Äntligen har Kvarteret Ödlan börjat rivas för att ge plats för en ny grön park. Här förklarar vi vad som kommer hända under våren.

Den uppmärksamme har säkert lagt märket till byggstaketet utanför Kvarteret Ödlan. Nu är äntligen rivningen påbörjad. Det var under tidig sommar som alla föreningar som huserade på Kvarteret Ödlan flyttade ut. Sedan dess har tester och mätningar gjort i fastigheten och en enteprenör har upphandlats.

Kontraktet med entreprenören skrevs under i december och redan i januari etablerade de sig på tomten och påbörjade sanering i byggnaden. Även selektiv rivning, att med hanverktyg montera ner gips, isolering och el pågår, samt att montera ner material som kan återbrukas är igång. Detta är till exempel dörrpartier, portar och porslin från toaletter. Materialet säljs sedan via annonser och auktionssiter och det som inte säljs direkt hamnar på lager och säljs vid senare tillfälle.

Under februari och mars utförs den så kallade tungrivningen. Tungrivning är när man använder en grävmaskin för att riva ner byggnadsdelar så som tak, stomme, väggar med mera.

Och i mars ska det vara dags för att återställa marken. Under hela projektets gång fraktas rivningsmassor bort från området.

I framtiden kommer den bredaste delen av Skeppsbroparken ligga på samma plats som Kvarteret Ödlan legat. Du kan läsa mer om parkerna i Skeppsbron här.

Det har varit många bra och händelserika år på Kvarteret Ödlan där kulturen fått ta plats. Under december månad kunde vi gå ut med den glada nyheten om att ett Kvarteret Ödlan 2.0 kommer att byggas upp på Lizzard Park, ett stenkast från nuvarande placering.

En stor, fräsch paddelhall kommer återbrukas, flyttas till rätt placering och byggas om för att passa de behov som finns för kulturlivet. Mer information om det projektet hittar du här.

På Ödlans innergård ligger byggmaterial
Byggstaket utanför Kvarteret Ödlan