Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Drönarbild på Kvarteret Ödlans framsida. Huset är målat som en grön skog med svampar, löv, granar och träd.

En glädjande julklapp för kulturen

Det är med stor entusiasm och glädje vi kan meddela att Kvarteret Ödlan kommer tillbaka i ny skepnad och på ny plats.

Under flera år har Kvarteret Ödlan varit en plats för kultur och natur i Skeppsbron. Initiativet till Ödlan togs av Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) som en del i att få in kultur tidigt i stadsutvecklingen och på så sätt ge utrymme och möjligheter för ett fortsatt rikt kulturliv inom Södra Munksjön.

Kultur- och Fritidsförvaltningen (KFF) har hållit i taktpinnen för innehållet i huset och tillsammans med stadens föreningar och kulturliv skapades ett ställe där flera olika uttryck och kreatörer fått möjligheten att träffas, samverka och inspireras. Många nya samarbeten, talanger och konst- och kulturformer har genom åren skapats och gett ringar på vattnet.

Under sommartid har Kvarteret Ödlans innergård varit en plats för musik- och filmevenemang i form av Sommar i Skeppsbron. Något som varit mycket uppskattat.

I maj 2023 avslutades Kvarteret Ödlan på sin nuvarande plats på grund av rivning. Rivningen sker för att ge plats åt byggnationen av östra delen av Skeppsbron. Sedan avslutet har ett arbetet pågått mellan SMUAB och KFF för att hitta en ny placering eller fastighet inom Södra Munksjön som kan bli det nya Kvarteret Ödlan. Flera olika idéer har testats och bollats för att hitta en lösning.

Nu har vi en ny Ödla!

Det nya Kvarteret Ödlan kommer placeras på den före detta sortergården som ägs av Jönköpings kommun. Där finns redan idag den del av Ödlan som kallas Lizard Park och som är en aktivitetspark med hinderbana, parkourbana och skatepark som används flitigt av stadens barn och ungdomar. Flera av ungdomarna har varit med och skapat Lizard Park och självklart ska allt detta vara kvar. Men nu får Kvarteret Ödlan och Lizard Park en gemensam yta att vara på.

Återbruk i sin bästa form

På platsen finns idag ingen byggnad, men en ny byggnad ska uppföras. SMUAB köpte för ett tag sedan in en fastighet på Fridhem, utmed Barnhemsgatan. Det är en padelhall som inte längre används och som måste rivas då bebyggelsen ska fram i det området.

Padelhallen är 1560 BTA (brutto total area) m2 stor och i gott skick, och att bara riva den känns inte rätt utan istället ska padelhallen nu ”återbrukas”. Det innebär att den ska plockas ner och sedan flyttas för att byggas upp igen på den före detta sortergården. Det här är en process som är ganska ovanlig men som ligger helt rätt i hållbarhetstankar och nu för första gången ska göras i Jönköping.

Detta händer nu

Det förberedande arbetet med att starta nedmonteringen och ny placering av byggnaden har redan påbörjats och vi hoppas och tror att den nya Ödlan kan stå på plats inom 1 år. Under tiden kommer SMUAB, KFF och Tekniska kontoret (TK) arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar för placering, skapa och värna om de delar som ska omge byggnaden och också se till att byggnaden har de lösningar som krävs för de verksamheter som man vill ska kunna bedrivas där.

I den nya stadsdelen är det planerat för att en ny skola ska ligga på platsen i framtiden. Än så länge är den flera år bort då Skeppsbron behöver byggas klart och vi ser nu att den nya Ödlan kan vara på plats ca 10 år.