Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Visionsbild över del av Skeppsbroparken i framtida stadsdelen Skeppsbron.

Visionsbild över del av Skeppsbroparken i framtida stadsdelen Skeppsbron.

Utställning om parkerna i Skeppsbron

Slutligt gestaltningsförslag, nya visionsbilder och återkoppling på medborgardialogen i vår utställning om parkerna i Skeppsbron.

Under vecka 45 öppnar vi vår utställning om parkerna i Skeppsbron i våra lokaler på Södra Strandgatan 10, 553 20 Jönköping. Utställningen är öppen måndag-fredag, när någon i personalen finns på plats. Vanligtvis mellan 08.00-17.00. Välkomna!

I utställningen visas det slutliga gestaltningsförslaget för parker och gator i den västra delen av Skeppsbron som nu är klart. Förslaget ska ligga till grund för den fortsatta detaljerade planeringen och utförandet av platserna. Målet är att verkligheten ska bli så lik det slutliga förslaget som möjligt.

I utställningen visas även en återkoppling på vilka idéer från medborgardialogen (som hölls för parkerna under 2016) som finns med i det slutliga förslaget. Idéerna och synpunkterna som kom in i medborgardialogen har varit en viktig grund i gestaltningsarbetet.

Läs mer om arbetet med parkerna här.