Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2018-11-05

|

Visionsbild över del av Skeppsbroparken i framtida stadsdelen Skeppsbron.

Visionsbild över del av Skeppsbroparken i framtida stadsdelen Skeppsbron.

Utställning om parkerna i Skeppsbron

Slutligt gestaltningsförslag, nya visionsbilder och återkoppling på medborgardialogen i vår utställning om parkerna i Skeppsbron.

Under vecka 45 öppnar vi vår utställning om parkerna i Skeppsbron i våra lokaler på Södra Strandgatan 10, 553 20 Jönköping. Utställningen är öppen måndag-fredag, när någon i personalen finns på plats. Vanligtvis mellan 08.00-17.00. Välkomna!

I utställningen visas det slutliga gestaltningsförslaget för parker och gator i den västra delen av Skeppsbron som nu är klart. Förslaget ska ligga till grund för den fortsatta detaljerade planeringen och utförandet av platserna. Målet är att verkligheten ska bli så lik det slutliga förslaget som möjligt.

I utställningen visas även en återkoppling på vilka idéer från medborgardialogen (som hölls för parkerna under 2016) som finns med i det slutliga förslaget. Idéerna och synpunkterna som kom in i medborgardialogen har varit en viktig grund i gestaltningsarbetet.

Läs mer om arbetet med parkerna här.

 

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.