Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Så här tyckte ni! 

Ett stort tack till alla som skickade in idéer och förslag i medborgardialogen för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron! Vi har nu sammanställt alla tankar och idéer så ta gärna del av dessa. Era förslag kommer fungera som underlag i det fortsatta utformningsarbetet för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron.

Mellan den 17 oktober och den 25 november 2016 har vi hållit i en medborgardialog för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron. Dialogen har handlat om att få in förslag, tankar och idéer på vad Jönköpingsborna vill ha och kunna göra på platserna. Målet med dialogen är att använda medborgarförslagen i den fortsatta detaljplaneringen för att skapa allmänna platser som passar så många som möjligt.

Både personer från allmänheten och olika referensgrupper deltog. Det kom in väldigt många olika, spännande förslag i dialogen!

Ladda ner sammanställningen Pdf, 4.9 MB. för att ta del av vad ni tyckte!

Läs mer om medborgardialogen och vad ni tyckte!

Läs mer om platserna som ingått i dialogen

Läs mer om vad en medborgardialog är