Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2017-01-12

|

Så här tyckte ni! 

Ett stort tack till alla som skickade in idéer och förslag i medborgardialogen för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron! Vi har nu sammanställt alla tankar och idéer så ta gärna del av dessa. Era förslag kommer fungera som underlag i det fortsatta utformningsarbetet för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron.

Mellan den 17 oktober och den 25 november 2016 har vi hållit i en medborgardialog för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron. Dialogen har handlat om att få in förslag, tankar och idéer på vad Jönköpingsborna vill ha och kunna göra på platserna. Målet med dialogen är att använda medborgarförslagen i den fortsatta detaljplaneringen för att skapa allmänna platser som passar så många som möjligt.

Både personer från allmänheten och olika referensgrupper deltog. Det kom in väldigt många olika, spännande förslag i dialogen!

Ladda ner sammanställningenPDF för att ta del av vad ni tyckte!

Läs mer om medborgardialogen och vad ni tyckte!

Läs mer om platserna som ingått i dialogen

Läs mer om vad en medborgardialog är

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.