Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild över det vinnande förslaget i idétävlingen.

Idétävling för stationsområde

SMUAB och Jönköpings kommun arrangerade under 2016 en idétävling om utformning av ett nytt stationsområde vid Södra Munksjön.

Målet med idétävlingen var att i ett tidigt skede få in lösningar, idéer och visioner för hur ett kommande stationsområde kan utformas och inplaneras i Södra Munksjön och Jönköping som helhet.

Läs mer om idétävlingens bakgrund, syfte, process och tävlingsuppgiften här!

Idétävlingens resultat

Vinnare i idétävlingen

NEXT JÖNKÖPING

Förslagställare: Wingårdh arkitektkontor AB, Göteborg, tillsammans med BuroHappold ApS, Köpenhamn

Juryns motivering:

"Next Jönköping", övertygar i sitt starka engagemang i att lösa uppgiften och svarar bäst av samtliga förslag på de många frågor som programmet ställer. Områdets utformning är attraktiv och ansluter väl till stadsdelen och staden i övrigt. Stationsområdet och själva stationen har en mycket god funktionalitet för resenärer, boende, arbetande och besökare. Gestaltningen kan vidareutvecklas genom att tona ned den stora skalan på de offentliga rummen och genom att stationen ges en starkare identitet. Förslaget präglas av en hög grad av genomförbarhet.

Läs mer om juryns beslut i juryutlåtandet Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Visionsbild över det vinnande förslaget i idétävlingen.

 

Plats 2 i idétävlingen

JÖNKÖPING +

Förslagställare: COBE ApS tillsammans med Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S och Moe Rådgivende Ingeniører A/S, alla Köpenhamn

Läs om juryns beslut om placering i juryutlåtandet Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Visionsbild över förslaget som kom på andra plats i idétävlingen.

 

Plats 3 i idétävlingen

THE CANOPY

Förslagställare: EGA, Erik Guidice Architects, Paris & Stockholm, tillsammans med Systra, Paris, Noema Culture & Place Mapping, London, samt Calluna AB, Linköping

Läs om juryns beslut om placering i juryutlåtandet Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Visionsbild över förslaget som kom på tredjeplats i idétävlingen.

 

Plats 4 i idétävlingen

CONNECTING

Förslagställare: ARUP Architecture & Urban Planning, London

Läs om juryns beslut om placering i juryutlåtandet Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Visionsbild över förslaget som kom på fjärde plats i idétävlingen.