Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Detaljerad karta som visar parkeringssituationen i västra delen av Skeppsbron som den ser ut i februari 2022. Även vissa gång- och cykelvägar är markerade i bilden. Informationen i bilden finns i text på sidan om parkering i Skeppsbron.

Karta över parkeringssituationen i Skeppsbron. Klicka på bilden för att se den större.

Parkering i Skeppsbron

På den här sidan förklarar vi nuvarande parkeringssituation i Skeppsbron.

I väntan på det permanenta parkeringshuset i kvarter 4 så finns två tillfälliga parkeringsytor i den västra delen av Skeppsbron.

Utöver detta finns enstaka längsgående korttidsparkeringar runt kvarter 3. I övrigt råder parkeringsförbud på gatorna i och runt området.

Parkeringsytor

  • Tillfällig parkering vid jordbron (tidigare infartsparkering): Parkeringen är avgiftsbelagd. Parkeringen försvinner när parkeringshuset i kv. 4 öppnar under hösten 2022.
  • Tillfällig parkering Tallahovsgatan: Avgiftsbelagd parkering längst ner på Tallahovsgatan. Parkeringen försvinner när parkeringshuset i kv. 4 öppnar under hösten 2022.
  • Parkeringshuset i kv. 4: P-huset öppnar under hösten 2022. Det kommer täcka p-behovet i den första delen av Skeppsbron, därför stängs alla tillfälliga parkeringar i samband med att p-huset öppnar.

Parkering på gator runt kvarter 3

  • Utanför kontor och restaurang: Vid den tillfälliga infarten från Jordbrovägen till Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens kontor finns ett litet antal längsgående korttids-parkeringar. Här kan du stå max 1 h. På den större vändplanen framför restaurang Vesterbrunn och kontoren råder parkeringsförbud.
  • Cementgatan: Utanför bostäderna på Cementgatan kommer det finnas ett litet antal längsgående korttidsparkeringar, där du kan stå max 2 h. Det kommer även finnas två handikapparkeringar där du kan stå max 3 h. Vid korsningen mot Oskarshallsgatan finns en vändplats där parkeringsförbud råder.
  • Oskarshallsgatan: För tillfället råder parkeringsförbud på hela gatan för att av- och pålastning av gods ska kunna ske. När kv. 4 byggts klart öppnar hela Oskarshallsgatan för bilar och gatan kommer då fungera som infart från Jordbrovägen till både bostäderna och kontoren i kv. 3.

Frågor om parkeringsavgifter, ”p-böter” eller abonnemang?

Viktigt! Parkeringsenheten på Jönköpings kommun ansvarar för allt som har med avgifter, abonnemangskort felparkeringar, och liknande att göra.

Vid frågor: Läs mer på kommunens webbplats www.jonkoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring kommunens kontaktcenter på 036-10 50 00.