Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Runt kvarter 9 står bilar ofta felparkerade. Parkera era fodon på utmärkta platser för att öka tillgängligheten för utryckningsfordon att komma fram och för att slippa parkeringsböter.

Ange logg-datum i metadata:

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter