Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
  • Den "tillfälliga" Skeppsbroparken kommer vara klar i slutet nästa vecka och besiktning kommer ske vecka 24.
  • Arbetet med slutlig gestaltning av gator runt kvarter 4 fortskrider enligt plan.
  • Tillfälligt parkeringsförbud på Cementgatan från den 27/6 kl. 7.00 till 2/7 kl 23.00 (på grund av Muralmålningen som ska göras på betongväggen).
  • Betongfundament/sidomarkeringskärmar vid Jordbruksverkets vändplan kommer tas bort.

Ange logg-datum i metadata:

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter