Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Markmiljöundersökning i Skeppsbroparken utförs på måndag 25/4. Det är planerat för 1 dags arbete. Dvs. kommer en borrbandsvagn ta markprover på några markytor i Skeppsbroparken.

Ange logg-datum i metadata: