Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
  • Anläggning av tillfällig park i Skeppsbron påbörjas så smått måndagen 11 april. Planen är att arbetena med parken är färdigställda i slutet av maj (2022). Ett sätt att göra området finare och trevligare fram tills den permanenta parken kan anläggas om ett par år. Topiro utför arbetet och kommer tillfälligt sätta upp staket runt de ytor som de arbetar på för tillfället.
  • Markmiljöundersökning i Skeppsbroparken startas upp under slutet av april. Ska inte innebära någon störning för boende eller förbipasserande.

Ange logg-datum i metadata: