Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
  • Flytt av en liten historisk tegelstuga från Skeppsbron för mellanlagring och bevarande till framtiden.
  • Uppstart av entreprenad/anläggningsarbeten för tillfällig gestaltning Skeppsbroparken under vecka 14.
  • Markmiljö-/bottensedimentsprovtagning utmed Skeppsbroparken (Jordbrovägen-Tallahovsgatan) kommer pågå april-maj 2022.

Ange logg-datum i metadata:

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter