Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
  • Flytt av en liten historisk tegelstuga från Skeppsbron för mellanlagring och bevarande till framtiden.
  • Uppstart av entreprenad/anläggningsarbeten för tillfällig gestaltning Skeppsbroparken under vecka 14.
  • Markmiljö-/bottensedimentsprovtagning utmed Skeppsbroparken (Jordbrovägen-Tallahovsgatan) kommer pågå april-maj 2022.

Ange logg-datum i metadata: