Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Kv 4: Slutlig fasadmontering på norra väggen (mot Oskarshallsgatan) sker måndag 28/2. På fredagen den 4/3 sker demontering av klätterplattformen. I samband med det måste man modififera byggstängslet något vilket kan skapa lite trängsel på Oskarshallsgatan mot Jordbrukverkets/skogstyrelsens lokaler.

Ange logg-datum i metadata: