Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Kv. 4: Arbeten kommer utföras i parkeringshuset under lördag/söndag vecka 6-9 (prel. kl 7-16). Parkering av lastbil på Oskarshallsgatan och flertal truckar som kommer lyfta in gjutasfalt i parkeringshus. Ska inte orsaka så mycket buller och gällande riktlinjer kontrolleras av byggare/utförare.

Fasadarbeten på kvarterets innergård pågår

Kv. 5: Från och med mitten av februari kommer miljö- och geotekniska undersökningar att utföras. Bedöms pågå under några veckor.

Kv 8 & Kv 9: På bägge kvarteren pågår leverans av armering och betongbilar med mera.

Övrigt: Översyn av parkering på gator runt kvarter 3 pågår. Kompletterande p-skyltning kommer inom ett par veckor.

Ange logg-datum i metadata: