Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Kv 3: Betongmur samt påkörningsskydd/träräcke klart utmed kv. 5 västra sida (dvs mot kv.3). Entreprenad arbeten avseende lokalgata ”Slutlig gestaltning” är i stort klart.

Kv 4: Gjutasfalt från vecka 2. Montage av plattform (igen vecka 49). Fasadarbeten på gång. Invändig komplettering kontor/förskola/Lidl (Mycket leveranser under kommande veckor. Fasadmaterial m.m. Arbete kommer att sek även på lördag.)

Kv. 6: Anbudsräkning. Byggstart kring våren 2022.

Kv. 8: Arbete med stomme. Pump- och betongbilar dagligen.

Kv 9: Leverans av armering och betongbilar m.m. Plattbjälklag. Stomme kommer pågå under hösten fram till dess att taket påbörjas

Övrigt: 3 stycken dagvattenledningar har grävts från området till Munksjön. Har påverkat gångväg i parken.

Ange logg-datum i metadata: