Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Kv 3 - Inflyttning pågår i bostäderna.

Kv 4 - Fasadarbeten.

Kv 8 - Grundläggnings- och markarbeten. Plattor, pumpuppställning mm.

Kv 9 - Plattbjälklag. Arbete med stomme kommer pågå under hösten.

Ange logg-datum i metadata: