Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Cementgatan – klart med plattläggning av del av Cementgatan och del av Oskarshallsgatan. Jord i planteringsytor.

Kv 4 Färdigställd, inflytt från och med 18/10

Kv 8 – fortsatt grundläggning & markarbeten

Kv 9 – gårdsbjälklaget är på plats. De sista prefabelementen monteras.

Ange logg-datum i metadata: