Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Cementgatan: Plattläggning av Cementgatan och del av Oskarshallsgatan.

Kv 4: Blästring av betong i parkeringshus (man blästrar för att få fäste när betongen ska behandlas).

Kv 8 : Fortsatt grundläggning, gjuter för plattor.

Kv 9 : Gårdsbjälklaget är på plats, monterar de sista prefabelementen.

Ange logg-datum i metadata: