Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Kvarter 4: Sista prefabelementet lagt (bjälklag) under förra veckan. Fasadarbeten påbörjas nästa vecka.

Kvarter 8: Marksanering avslutas. Pålfundament och schakt för voter till avloppsledningar.

Kvarter 9: Arbete med prefabricerade element pågår. Gårdsbjälklag läggs klart denna veckan. Första plattbjälklaget kommer vecka 41.

Ange logg-datum i metadata:

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter