Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Kvarter 4: Sista prefabelementet lagt (bjälklag) under förra veckan. Fasadarbeten påbörjas nästa vecka.

Kvarter 8: Marksanering avslutas. Pålfundament och schakt för voter till avloppsledningar.

Kvarter 9: Arbete med prefabricerade element pågår. Gårdsbjälklag läggs klart denna veckan. Första plattbjälklaget kommer vecka 41.

Ange logg-datum i metadata: