Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Entreprenaden av VA samt av första delen av allmän platsmark är nu slutbesiktigad och godkänd. Några mindre åtgärder av anmärkningar kvarstår. Klart under december.

Ange logg-datum i metadata: