Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Asfaltering på samtliga gator är klart. Montage av bänkar, cykelställ, papperskorgar, planteringsskydd mm. pågår.

Ange logg-datum i metadata: