Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Plattsättning pågår. Asfaltering runt Kv.3 klar. Tillfällig infart Skeppsbrogatan från Jordbrovägen.

Ange logg-datum i metadata: