Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Plattsättning runt kv 3 pågår. Övrig finplanering runt kv 3 pågår. Överbyggnad på Oskarshallsgatan pågår. Fjärrvärmeledningar allt klart.

Ange logg-datum i metadata: