Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Plattsättning runt kv.3 pågår. Förstärkningslager på östra delen av Oskarshallsgatan. Muffning av fjärrvärme vid pumpstationen.

Ange logg-datum i metadata: