Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Nya Kämpevägen, Murstensgatan, Kartonggatan och västra del av Oskarshallsgatan är justerade och klara för beläggning. Förläggning av el och opto är klart fram till kv.7. Muffning av fjärrvärme pågår.

Ange logg-datum i metadata:

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter