Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Nya Kämpevägen, Murstensgatan, Kartonggatan och västra del av Oskarshallsgatan är justerade och klara för beläggning. Förläggning av el och opto är klart fram till kv.7. Muffning av fjärrvärme pågår.

Ange logg-datum i metadata: