Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Förstärkningslager och bärlager söder om kv 4 pågår. Terrassering norr om kv 3 pågår. Kabelschakt i Parkettgatan pågår. Muffning fjärrvärmning pågår i Oskarshallsgatan.

Ange logg-datum i metadata: