Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Passage genom Skeppsbroparken öppen. Pumphus på pumpstation monterad. Utläggning av överbyggnad pågår.

Ange logg-datum i metadata: