Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Alla VA-arbeten är nu klara. Bärlager klart på Cementgatan, Oskarshallsgatan och Kartonggatan. Förstärkningslager pågår på ”nya” Kämpevägen. Svetsning och muffning fjärrvärme och fjärrkyla. Sista etappen pågår.

Ange logg-datum i metadata: