Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Pålning norr om Kv.3. Schakt för spillvatten till Tallahovsgatan. Arbete och fyll för fjärrvärme. Utläggning av förstärkningslager på nya Kämpevägen.

Ange logg-datum i metadata: