Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Förläggning av vatten och dagvattenledningar, östra Oskarshallsgatan. Fyllning mot kvarter 3, Cementgatan. Förläggning av fjärrvärme, östra Oskarshallsgatan. Förstärkningslager klart på Murstensgatan. Kabelarbeten pågår i Kämpevägen och Parkettgatan.

Ange logg-datum i metadata: