Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Bärlager på gc-väg väster om Kv.3. Kabelarbeten pågår i nya Kämpevägen. Förläggning av utloppsledningar för dagvatten i Munksjön. Förberedelser för att dra upp spont i östra delen av Oskarshallsgatan.

Ange logg-datum i metadata: