Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Reningsverk har avetablerats. Transformator på kvarter 4 på plats. Parkettgatan terrasserad. Spont Östra delen av Oskarshallsgatan klar. Schakt påbörjas.

Ange logg-datum i metadata: