Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

VA Parkettgatan är klart. Spontning östra delen av Oskarshallsgatan. Terrassering av nya Kämpevägen. Förläggning av dagvatten på Kartonggatan är klart.

Ange logg-datum i metadata: